Motie strengere leeftijdscontrole aangenomen

De motie van de Kamerleden Mohandis (PvdA) en Bikker (CU), die vraagt om intensivering van de controle op de naleving van de leeftijdsgrens voor aankoop van rookwaren en in het bijzonder van e-sigaretten, is op 1 november met 141 stemmen voor aangenomen.