Wie is leeftijdscanner.nl

Leeftijdscanner.nl is een onderdeel van ScanID, welke zich specifiek bezig houdt met leeftijdscontrole bij verkoop van leeftijdsgebonden producten zoals alcohol en tabak.

De door ons ontwikkelde oplossingen voor leeftijdscontrole zijn dé keuze van supermarktformules, tabakszaken, horecabedrijven, evenementen, midden en kleinbedrijf, logistieke bedrijven en tankstations.

Begin 2019 besloot het team van ScanID om de leeftijdscontrole activiteiten onder te brengen in deze zogenaamde mono-website genaamd leeftijdscanner.nl.

Anno 2023, mede door voorgenomen wijzigingen in tal van wet- en regelgevingen, alsmede veranderingen in tal van branches op het gebied van leeftijdscontrole en nieuwe ontwikkelingen, is besloten de activiteiten van deze website uit te breiden.

Wij werken er naar toe dat Leeftijdscanner.nl het aanspreekpunt en dé basis “source” is voor alles omtrent leeftijdscontrole in tal van sectoren en branches in Nederland en België.

Mede hierdoor introduceren wij voor 2024 nieuwe concepten en oplossingen welke wij voor tal van branches hebben ontwikkeld of welke binnenkort op de markt beschikbaar komen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of de ScanID website bezoeken.