Controleren jullie of een ID-Bewijs geldig is

Je bent hier:

Stand-alone leeftijdscanners controleren niet of de geldigheidsdatum van een ID-bewijs verstreken is.

Dit om de snelheid van uitlezing te verhogen en omdat de geldigheidsdatum in feite niet relevant is voor de leeftijd van de klant.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de DocView Studio software, wordt standaard wél gecontroleerd of de geldigheidsdatum van het ID-bewijs niet is verstreken.