Complete oplossingen voor de Coffeeshop branche

Met de ontwikkeling van specifieke leeftijdscontrole systemen in 2010 en een complete oplossing in 2012 voor de toenmalige “Wietpas” hebben wij vele Leeftijdscanners en ID-Reader systemen geleverd aan de coffeeshop branche.

Deze systemen worden heden ten dage nog steeds ingezet voor adequate leeftijdscontrole bij coffeeshops en zijn uitgebreid met moderne technieken en koppelingen, waaronder toegangsontzeggingen, portier modules, deuropeners en tourniquet aansturing.

Ook hebben wij Check4ID voor Android en iPhone geschikt gemaakt voor gebruik bij coffeeshops, waardoor de mogelijkheden voor leeftijd- en toegangscontrole zijn uitgebreid.

Introductie ID-Reader met AgeCheckID Software bij de invoering van de wietpas in 2012.

Een “must” voor Coffeeshops

  • Een adequate Leeftijdscontrole van klanten
  • Voorkom toegang van minderjarigen in de Coffeeshop
  • Uitgebreide controles van het identiteitsbewijs
  • Uitgebreid toegang ontzegging systeem, zelfs achteraf
  • Alle informatie “live” op meerdere systemen

Wat mag u niet met de identiteitsgegevens

  • U mag geen BSN van het identiteitsbewijs opslaan
  • U mag alleen de pasfoto bij een ontzegging opslaan na toestemming van uw klant
  • De opgeslagen gegevens mogen beperkt bewaard worden
  • U mag geen kopie opslaan van het identiteitsbewijs

Van, voor en met de coffeeshop

In al die jaren hebben wij geleerd dat iedere coffeeshop uniek is en dat een standaard oplossing voor het controleren van ID Bewijzen niet altijd direct toepasbaar is.

Het invoeren van een controle systeem, bestaande uit ID-Readers en software als hulpmiddel, heeft dan ook een behoorlijke impact in de praktijk en dient dan ook weloverwogen te worden ingevoerd.

Een coffeeshop wil altijd gastvrij zijn voor haar klanten en het gehele controle proces dient dan ook voor zowel de medewerkers als de klanten snel en zonder discussies te verlopen waarbij privacy en communicatie voorop staan.

Wij werken met een innovatief totaalconcept en leveren maatwerk oplossingen aan overheden en ondernemingen, die wettelijk verplicht zijn om de leeftijd van personen, tot 25 jaar, te controleren en vast te stellen.

Documentcontrole
Leeftijdscontrole
Registratie
Verificatie
Informatie

LEEFTIJDSCANNER.NL

+31 (0) 341 750 666
info @ leeftijdscanner.nl