Toename Lok-Tieners bij controle verkoop van alcohol en tabak

Steeds meer handhavende instanties zetten Mystery Kids in bij de controle op naleving van de Alcohol- en Tabakswet bij o.a. horeca, tabakszaken, tankstations en supermarkten. Ook verschilt het per gemeente hoe men omgaat met deze handhaving en eventuele sancties bij overtredingen.

Leeftijdsschatting systemen in coffeeshops

Om de medewerkers behulpzaam te zijn en om discussies te voorkomen bij het vaststellen van de leeftijd en onterecht vragen naar het ID Bewijs zetten steeds meer coffeeshops de ITL-125 leeftijdsschatter in.

NIXZONDER ID met Check4ID

De NIXzonderID actie vindt dit jaar plaats van 11 t/m 30 september 2023. Met de Check4ID Age App kunnen verstrekkers van alcohol en tabak snel en adequaat de vereiste leeftijdscontrole uitvoeren.

Motie stengere leeftijdscontrole aangenomen

De motie van de Kamerleden Mohandis (PvdA) en Bikker (CU), die vraagt om intensivering van de controle op de naleving van de leeftijdsgrens voor aankoop van rookwaren en in het bijzonder van e-sigaretten, is op 1 november met 141 stemmen voor aangenomen.

Wij werken met een innovatief totaalconcept en leveren maatwerk oplossingen aan overheden en ondernemingen, die wettelijk verplicht zijn om de leeftijd van personen, tot 25 jaar, te controleren en vast te stellen.

Documentcontrole
Leeftijdscontrole
Registratie
Verificatie
Informatie

LEEFTIJDSCANNER.NL

+31 (0) 341 750 666
info @ leeftijdscanner.nl