Op verzoek hebben wij dit artikel toegevoegd aan de support, waarbij delen van teksten van ons afkomstig zijn maar ook bijvoorbeeld van de NIX18 campagne.

 

Het is wettelijk bepaald dat een verkoper van alcohol en tabak zich dient te vergewissen dat de aspirant koper onmiskenbaar 18 jaar of ouder is. Dit dient vastgesteld te worden aan de hand van een WID (wettelijk identificatie document)

Tal van hulpmiddelen

Als leeftijdscanner hebben wij tal van hulpmiddelen om snel en adequaat de leeftijd vast te stellen.

Mag ik aan iedereen een ID vragen?

De verkoper mag altijd naar de leeftijd vragen. Sterker nog; het is verboden alcohol of tabak te verkopen aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat die 18 jaar of ouder is. Het
vaststellen van de leeftijd doe je aan de hand van een ID document.

Wanneer hoef ik niet te vragen naar de leeftijd?

Als het overduidelijk is dat de koper oud genoeg is, hoef je niet om een ID te vragen.

Krijg ik een boete als ik niet naar een ID vraag?

Als het niet overduidelijk is dat de koper oud genoeg is, kan een handhaver de verkoper een boete geven omdat hij/zij de leeftijd niet heeft geverifieerd.

Wat betekent de grens van 25 jaar?

De leeftijdsgrens van 25 jaar is niet wettelijk bepaald. De supermarkten en bijvoorbeeld de tabakszaken hebben onderling afgesproken dat zij van jongeren tot 25 jaar een legitimatiebewijs willen zien voordat wordt overgegaan tot de verkoop.

Wat doe ik als meerdere jongeren betrokken zijn bij de aankoop?

Alcohol mag niet worden verkocht aan een 18 plusser wanneer die samen met 18 minners komt en het duidelijk is dat de alcohol (ook) voor de 18 minners bedoeld is. Ook dan kan er sprake zijn van weder verstrekking

Wat doe ik als een vals ID of een ID van iemand anders wordt gebruikt?

De verkoop van alcohol of tabak kan niet doorgaan als een vals ID (ID van iemand anders of nagemaakte ID) wordt gebruikt. De koper pleegt in dat geval identiteitsfraude. Dat is een strafbaar feit. Mocht de verkoper niet zien dat het gaat om een vals ID dan wordt dit de verkoper niet verweten.

Mag ik alcohol verkopen aan ouders die hun kind bij zich hebben?

Alcohol of tabak mag verkocht worden aan ouders (of 18 plussers) die vergezeld zijn door 18 minners. Is de leeftijd van de koper in kwestie niet overduidelijk, vraag dan wel om een ID. Alcohol of tabak mag niet worden verkocht als het vermoeden bestaat dat een 18
plusser een aankoop doet voor een 18 minner. Er is dan sprake is van weder verstrekking. Volgens de wet is dit verboden

Mag ik hulpmiddelen gebruiken bij het vaststellen van de leeftijd?

Meer informatie

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wij werken met een innovatief totaalconcept en leveren maatwerk oplossingen aan overheden en ondernemingen, die wettelijk verplicht zijn om de leeftijd van personen, tot 25 jaar, te controleren en vast te stellen.

Documentcontrole
Leeftijdscontrole
Registratie
Verificatie
Informatie

LEEFTIJDSCANNER.NL

+31 (0) 341 750 666
info @ leeftijdscanner.nl