Bij het bepalen of een persoon niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan en mag een verkoper gebruik maken van een hulpmiddel.

Het gebruik maken van een hulpmiddel mag een vaststelling van de leeftijd d.m.v. een identiteitsbewijs echter niet vervangen

Hulpmiddelen om de leeftijd vast te stellen

De afgelopen jaren zijn er tal van initiatieven gestart om verkopers van leeftijdsgebonden producten, waaronder alcohol en tabak, behulpzaam te zijn.

Van simpele papieren leeftijd checkers, om de geboortedatum te vergelijken, tot aan geavanceerde systemen op basis van vingerafdruk, camera systemen, RFID Polsbanden en de huidige Mobiele Apps welke tonen hoe oud de koper is op basis van het eigen identiteitsbewijs wat men op de mobiele telefoon heeft opgeslagen.

Zo snel als de digitale systemen als “het” hulpmiddel werden geïntroduceerd, zo snel verdwenen ze ook weer.

Anno 2023 is er weer een ware opkomst van tal van initiatieven vanwege wijzigingen in de wetgeving, strengere handhaving en het feit dat bijvoorbeeld supermarkten vanaf 1 juli 2024 geen tabak meer mogen verkopen.

Voorbeeld hulpmiddel ontwikkeld door het Trimbos instituut

“Verstrekkers mogen een hulpmiddel vrijwillig gebruiken om vast te stellen dat een persoon onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. Echter een hulpmiddel kan de controle van een identiteitsbewijs (zoals verplicht volgens artikel 20, tweede lid, onder a, van de Alcoholwet en artikel 8, eerste lid, van de Tabaks- en rookwarenwet) niet vervangen.”

Ministerie van VWS

Alleen een origineel identiteitsbewijs

De alcohol- en tabakswet is al meer dan 10 jaar duidelijk en verwijst naar de Wet op de Identificatieplicht welke identiteitsbewijzen rechtsgeldig zijn voor de leeftijdsverificatie waaronder:

  • ID Kaarten
  • Paspoorten
  • Verblijfsvergunningen
  • Nederlandse Rijbewijzen


Een kopie van een identiteitsbewijs of afgeleide gegevens, bijvoorbeeld in een mobiele App of loyalty card, zijn dan ook vooralsnog niet rechtsgeldig.

Geen controle of verkeerde vaststelling leeftijd

Landelijke nalevingsonderzoeken uitgevoerd in opdracht van de overheid, maar ook branche gerichte onderzoeken met mystery shoppers, wijzen uit dat verkopers niet altijd een ID Controle toepassen of rekenfouten maken bij het vaststellen van de leeftijd.

De onderzoeken wijzen ook uit dat het gebruik van hulpmiddelen, waaronder het invoeren van de geboortedatum op de kassa, gebruik van papieren leeftijdscheckers en het inzetten van ID-Readers bijdragen aan het verhogen van de naleving en het voorkomen van rekenfouten.

Met deze hulpmiddelen controleert men dan ook manueel of digitaal op basis van de gegevens van een origineel identiteitsbewijs.

Onze jeugd is creatief

Dat de jeugd creatief is en allerlei pogingen ondernemen om alsnog tabak, cannabis of alcohol te kopen is een vaak gehoorde uitspraak.

Er zijn tal van hulpmiddelen om het “doorgeven” van identiteitsbewijzen of vervalsingen tegen te gaan.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie

Wij werken met een innovatief totaalconcept en leveren maatwerk oplossingen aan overheden en ondernemingen, die wettelijk verplicht zijn om de leeftijd van personen, tot 25 jaar, te controleren en vast te stellen.

Documentcontrole
Leeftijdscontrole
Registratie
Verificatie
Informatie

LEEFTIJDSCANNER.NL

+31 (0) 341 750 666
info @ leeftijdscanner.nl