Mede door de migratie zijn er in Nederland steeds meer verblijfsvergunningen in omloop welke aangeboden worden als legitimatie of bij leeftijdscontrole.

 

We behandelen hier globaal de twee meest voorkomende uitvoeringen en verwijzen u voor meer informatie door naar de ScanID website.

Verschillende soorten verblijfsvergunningen

Momenteel zijn er maar liefst dertig uitvoeringen van de Nederlandse verblijfsvergunning geldig, in basis de Verblijfstitels en Verblijfskaarten Model 2012, Model 2020 en het Vreemdelingen Identiteitsbewijs (W-Document).

Een verblijfsvergunning wordt onderverdeeld in types, welke worden weergeven op de voorzijde in de Visuele Inspectie Zone (VIZ), de MRZ en de NFC Chip, waaronder:

  • Type I : “REGULIER BEPAALDE TIJD”
  • Type II: “REGULIER ONBEPAALDE TIJD”
  • Type III: “ASIEL BEPAALDE TIJD”
  • Type IV: “ASIEL ONBEPAALDE TIJD”
  • Type V: “EU LANGDURIG INGEZETENE”

Verblijfsvergunningen worden, afhankelijk van het type, verleend met en zonder beperkingen. Deze beperking staat vermeld op de achterzijde van het document. Maar kan ook herleid worden aan de type aanduiding.

Meer informatie en ook de andere types vind u hier:

Vreemdelingen Identiteitsbewijs (W-Doc)

Dit type document komt mede door de toenemende migratie steeds meer voor in Nederland. Hiermee kunnen vreemdelingen hun identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen. Let op!: De geldigheid van dit document is 1 jaar.

Dit vreemdelingen identiteitsdocument wordt in twee types, W en W2, uitgegeven wat is weergeven op de voorzijde in de Visuele Inspectie Zone (VIZ), MRZ en de NFC Chip, waaronder

  • Type W: Dit vreemdelingen identiteitsbewijs is bestemd voor asielzoekers. Zij kunnen met dit document hun identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen.
  • Type W2: Dit vreemdelingen identiteitsbewijs is bestemd voor degenen die niet in het bezit zijn van een paspoort en die om gezondheidsredenen niet kunnen reizen en degenen aan wie uitstel van vertrek is verleend. Zij krijgen bij het identiteitsbewijs een inlegvel met een sticker “verblijfsaantekening algemeen”. Zij kunnen met het vreemdelingen identiteitsbewijs en het inlegvel voorzien van de sticker hun identiteit, nationaliteit en rechtmatig verblijf in Nederland aantonen.
  • Voor beide typen (W en W2) geldt dat specifieke arbeid is toegestaan, een tewerkstellingsvergunning is vereist. Andere arbeid is niet toegestaan.

Geen BSN op een verblijfsvergunning

In plaats van een BSN staat er op de verblijfsvergunning een VNR. Dit heeft voor sommige branches waaronder de kansspel branche in Nederland gevolgen.

Immers dienen automatenhallen en casino’s hun bezoekers bij toegang te controleren of deze geregistreerd staan in het CRUKS register, wat aan de hand van onder andere het BSN gecontroleerd wordt.

Echter hebben houders van een verblijfsvergunning vaak wel een BSN nummer voor huisvesting, zorg, uitkering etc. Deze dient dan ook apart aan de houder gevraagd te worden.

Daarnaast zijn er koppelingsmogelijkheden tussen het BRP en BRP-V waar vooralsnog geen gebruik van wordt gemaakt door het systeem achter CRUKS, wellicht dat dit in de toekomst nog veranderd.

Houders van een W-Doc hebben vaak nog geen BSN nummer.

Wij werken met een innovatief totaalconcept en leveren maatwerk oplossingen aan overheden en ondernemingen, die wettelijk verplicht zijn om de leeftijd van personen, tot 25 jaar, te controleren en vast te stellen.

Documentcontrole
Leeftijdscontrole
Registratie
Verificatie
Informatie

LEEFTIJDSCANNER.NL

+31 (0) 341 750 666
info @ leeftijdscanner.nl