Identiteitsdocumenten zoals paspoorten en ID-kaarten zijn, naast de gegevens van houder ervan, voorzien van een MRZ (Machine Readable Zone) en in de meeste gevallen van een RFID / NFC chip.

 

Beide dienen te voldoen aan de internationale ICAO 9303 standaard. De internationale luchtvaartstandaard ICAO 9303 is van toepassing op de meeste paspoorten en ID-kaarten die door de landen wereldwijd aan hun ingezetenen worden uitgegeven.

Machine Readable Zone (MRZ)

De MRZ staat voor Machine Readable Zone, wat inhoudt dat deze specifiek is ontwikkeld om digitaal uit te lezen.

Het lettertype hiervoor is OCR-B. Dit lettertype is specifiek geschikt voor digitale herkenning van de karakters.

OCR staat dan ook voor Optical Character Recognition.

Deze MRZ kan via verschillende optische technieken gelezen worden. De meest voorkomende zijn in Nederland de Half-Page en Full-Page techniek.

Beveiliging MRZ

Het uitlezen van de diverse elementen van de MRZ kan op eerstelijns fouten gecontroleerd worden via volgende methode:

 • Controle getallen (speciale getallen welke een checksum bevatten over delen van de data)
 • B900 Check (controle van de specifieke inkt die bij het drukken van de MRZ is gebruikt).

De locatie van de MRZ op het identiteitsdocument is gestandaardiseerd conform de ICAO-9303 standaard.

Inhoud van de MRZ

In de MRZ zijn gegevens opgenomen welke ook vermeld staan op het document, zoals:

 • Documenttype
  type document waarop de MRZ vermeld is P, I, A, C, etc
 • Namen
  Achternaam gevolgd door 2 fillers en de voorna(a)(men)
 • Geboortedatum, Datum van uitgifte
  Datum in YYMMDD formaat
 • Geslacht
  M/F/< voor Man , Vrouw, Onbekend
 • Documentnummer
  Uniek document identificatie nummer
 • Nationaliteit houder, land van uitgifte
  beide als 3 letterige ISO code
 • Persoonlijknummer
  door uitgever vrij te gebruiken / invullen

In de MRZ is bijvoorbeeld niet opgenomen waar iemand woont.

RFID / NFC Chip

Na de aanslagen in 2001 werd de RFID / NFC Chip door tal van landen toegevoegd aan de reisdocumenten. In Nederland is ook een NFC Chip geplaatst in de Nederlandse rijbewijzen model 2014 en model 2018.

Een paspoort of ID-kaart met een NFC chip noemen we ook wel E-Paspoort of E-ID.

Deze gebruikt “contactless smart card” technologie met een microprocessor (chip) en antenne welke verwerkt zijn in het document.

De applicatie op, en de inhoud van de NFC chip, zijn gestandaardiseerd in ICAO 9303

Inhoud van de RFID / NFC Chip

Op de chip draait een applicatie welke de beveiligde communicatie afhandelt. Via deze weg is het uiteindelijk mogelijk om de in groepen opgeslagen data uit te lezen. Enkele van de meest bekende en gebruikte groepen zijn:

 • MRZ Kopie
  een kopie van de geprinte MRZ op het document
 • Pasfoto / Gelaatsafbeelding
  meestal de foto zoals deze ook op het document staat in kleur
 • Biometrische informatie
  zoals vingerafdrukken
 • Controle / Authenticatie informatie
  groepen voor diverse controle en authenticatie doeleinden

Beveiliging van de RFID / NFC Chip

De communicatie met de NFC chip kan via verschillende niveaus van beveiliging plaatsvinden. Ook de inhoud van de NFC chip kan aan de hand van verschillende methoden worden gecontroleerd. Enkele hiervan zijn:

 • BAC – Basic Access Control
  Beveiliging van de communicatie tussen NFC chip en ID-Reader via encryptie
 • PACE – Password Authenticated Connection Establishment
  Modernere connectie encryptie, de opvolger van BAC
 • EAC – Extended Access Control
  Verdere authenticatie van NFC chip en ID-Reader met sterkere encryptie
 • SAC – Supplemental Access Control
  Supplement voor BAC, zal toekomstig BAC vervangen
 • PA – Passive Authentication
  Controle, via signed hashes, van de datagroepen op de NFC chip
 • AA – Active Authentication
  Beveiliging tegen klonen van de NFC chip via geheime private key

Wij werken met een innovatief totaalconcept en leveren maatwerk oplossingen aan overheden en ondernemingen, die wettelijk verplicht zijn om de leeftijd van personen, tot 25 jaar, te controleren en vast te stellen.

Documentcontrole
Leeftijdscontrole
Registratie
Verificatie
Informatie

LEEFTIJDSCANNER.NL

+31 (0) 341 750 666
info @ leeftijdscanner.nl