Toename Loktieners bij controle verkoop van alcohol en tabak

Steeds meer handhavende instanties zetten Mystery Kids in bij de controle op naleving van de Alcohol- en Tabakswet bij o.a. horeca, tabakszaken, tankstations en supermarkten. Ook verschilt het per gemeente hoe men omgaat met deze handhaving en eventuele sancties bij overtredingen.

De inzet van Mystery Kids bij de controle op naleving leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol en tabak is niet nieuw. Al jaren worden landelijk onderzoeken uitgevoerd vaak in opdracht van het ministerie van VWS of branche organisaties.

 

Nieuw is wel de toename van de inzet van Mystery Kids door meerdere handhaving instanties waaronder gemeenten. En sinds de nieuwe alcoholwet ook door de NVWA die, mede door de wijzigingen in de tabakswet, ook de controles en inzet van Mystery Kids heeft opgevoerd.

Lok-Tieners luis in de pels van de ondernemer

Mystery Kids ook wel Lok-Tieners genoemd zijn vaak 17 jarigen die, gezamenlijk met een bevoegde controleur, test aankopen van alcohol en tabak doen, hierbij kijkt de controleur van een afstand toe of de transactie succesvol plaats vindt.

Is dit het geval dan krijgt de ondernemer ofwel een waarschuwing, boete of andere sanctie opgelegd. Niets voor niets wordt deze werkwijze als onterecht door de ondernemer ervaren en voelt men zich uitgelokt.

Vanuit de handhaving echter wordt geredeneerd naar de alcohol- en tabakswet, die duidelijk voorschrijft dan men zich moet vergewissen dat de aspirant koper onmiskenbaar 18 jaar of ouder is. En dat men daarvoor het ID Bewijs dient te controleren.

Gemeente sluit 5 kroegen

De gemeente Amsterdam heeft als sanctie aan 5 kroegen opgelegd dat zij een week moeten sluiten.

De betrokken ondernemingen hadden voor de tweede keer alcohol verstrekt aan een Mystery Kid.

De gemeente Amsterdam heeft als handhaving beleid: 1e keer een officiƫle waarschuwing, 2e keer een week dicht, binnen een jaar een 3e keer dan een maand dicht en als een 4e keer voorkomt wordt de alcohol vergunning ingetrokken.

Kat en muis spel met de jeugd

De meeste ondernemers zijn van goede wil en willen zich houden aan de wet- en regelgeving omtrent de verkoop van alcohol en tabak. Echter hebben ze ook te maken met een zeer creative jeugd.

Naast dat het handmatig controleren van een ID-Bewijs tijd kost, dient men op de hoogte te zijn waar te controleren.

Naast “doorgeven” of gebruik van een ID-Bewijs van een ander duiken er de laatste tijd ook steeds meer “vervalsingen” op, waarmee de jeugd tracht binnen te komen of alcohol en tabak te kopen.

En ondanks dat men deze controles zo goed als mogelijk proberen uit te voeren is een “foutje” in de drukte snel gemaakt. Een foutje wat kan leiden tot tal van sancties tot aan sluiting toe.

En de jeugd denkt echt niet na wat hun acties voor de ondernemer tot gevolg kunnen hebben.

Niet iedere gemeente heeft hetzelfde handhavingsbeleid

Nederland kent 342 gemeenten, welke lokaal toezicht houden en zelf hun handhaving en beleid bepalen. Waar de landelijke richtlijnen wel gevolgd worden zijn er verschillen in daadwerkelijk handhaving en sancties.

Waar de ene gemeente de plaatselijke ondernemers zelfs behulpzaam is met “hulpmiddelen” en de landelijke boete/sanctie richtlijnen volgen, is de andere gemeente veel strenger met eigen beleid.

Kan ik als ondernemer sancties voorkomen?

Een vraag die wij dagelijks krijgen en ons antwoord is dan ook dat het controleren van de leeftijd een onderdeel moet zijn van de bedrijfsvoering bij verkoop van alcohol en tabak.

De verkoper is namelijk volgens de wet- en regelgeving zelf verantwoordelijk en dient zelf vast te stellen of iemand onmiskenbaar 18 jaar of ouder is, ofwel de vergewisplicht.

Het is toegestaan om “hulpmiddelen”, zoals leeftijdscontrole en leeftijdsschatting systemen in te zetten. Echter deze mogen nimmer de verantwoordelijkheid van de verkoper overnemen.

De inzet van “hulpmiddelen” is een bijdrage aan de vergewisplicht en bij juist gebruik zal de controle adequaat uitgevoerd worden. Zijn er alsnog minderjarigen die met valse ID-Bewijzen naar binnen komen of aankopen doen dan heeft men naast dat een “hulpmiddel” controles kan uitvoeren een beter verhaal richting handhaving.

Immers is de aanbieder van het “valse” ID-Bewijs of ID-Bewijs van een ander zelf in overtreding. Daarnaast zal een Mystery Kid vooral een geldig ID-Bewijs bij zich hebben.

Meer informatie

Neem voor meer informatie, of hoe wij u behulpzaam kunnen zijn, geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wij werken met een innovatief totaalconcept en leveren maatwerk oplossingen aan overheden en ondernemingen, die wettelijk verplicht zijn om de leeftijd van personen, tot 25 jaar, te controleren en vast te stellen.

Documentcontrole
Leeftijdscontrole
Registratie
Verificatie
Informatie

LEEFTIJDSCANNER.NL

+31 (0) 341 750 666
info @ leeftijdscanner.nl