is een gezichtsscan nodig om de leeftijd te schatten?

Leeftijdsschatting is een toepassing welke als afgeleide van gezichtsherkenning wordt gepromoot om de leeftijd van een persoon te kunnen bepalen. Sinds begin 2023 ziet men dan ook een toename van deze systemen als hulpmiddel bij leeftijdscontrole.

Kort gezegd is een leeftijdsschatting systeem een combinatie van een camera en een “host”, met AI Algoritmes en software, welke via kunstmatige intelligentie inschat hoe oud iemand is.

 

Hiervoor dient een gezichtsscan van iemand gemaakt te worden, wat privacy technisch nogal wat voeten in de aarde heeft, en tevens nimmer verplicht kan worden, daar dit bij wet verboden is.

gezichtsscan leeftijdsschatting

Hulpmiddel

In basis dient een leeftijdsschatting systeem als hulpmiddel voor verkopers die leeftijdsgebonden producten verkopen, zoals tabak en alcohol, of bij toegang bij bijvoorbeeld bioscopen, coffeeshops en casino’s.

Hierbij is het systeem het personeel behulpzaam om de leeftijd in te schatten binnen een vooraf bepaalde bandbreedte. Immers in de meeste gevallen zal niet de daadwerkelijke leeftijd ingeschat worden.

Hiervoor wordt het systeem dan ook vaak ingesteld op een hogere leeftijdsgrens dan welke van toepassing is. Bijvoorbeeld 25 of 30 jaar.

Ook mag een leeftijdsschatting de vergewisplicht van de verkoper niet overnemen, deze dient ten allen tijde zelf vast te stellen of iemand oud genoeg is.

In de meeste gevallen aan de hand van paspoort, ID Kaart, verblijfsvergunning of rijbewijs.

Privacy gevoelig

Een leeftijdsschatting systeem heeft altijd een gezichtsscan van iemand nodig om de leeftijd in te kunnen schatten. Dit is conform de privacy wetgeving een bijzonder persoonlijk kenmerk net als bijvoorbeeld een vingerafdruk.

Systemen die werken met AI software in de “cloud” of naast het schatten van de leeftijd ook vergelijkingen uitvoeren met zogenaamde “fixed” foto’s waaronder de pasfoto op een identiteitsdocument of pasfoto uit de RFID Chip van een document zijn dan ook gehouden aan zeer strenge regels.

Wij adviseren dan ook om contact met de Autoriteit Persoonsgegevens op te nemen wanneer men een dergelijk systeem wenst toe te passen.

Waarbij men zich terecht kan afvragen in hoeverre dit noodzakelijk is als men alleen de leeftijd van iemand wenst te schatten en conform de wettelijke vergewisplicht zich als verkoper moet vergewissen of iemand oud genoeg is.

Daarnaast mag een gezichtsscan nimmer verplicht worden als een koper een leeftijdsgebonden product waaronder tabak of alcohol wenst te kopen. De wetgevingen Alcohol- en Tabak, Koa en Opium wet zijn hierin duidelijk, alleen officiële WID documenten zijn hierbij rechtsgeldig.

gezichtsscan leeftijdsschatting
gezichtsscan leeftijdsschatting

Stand-Alone leefijdsschatting systeem

Dat de inzet van een leeftijdsschatting systeem behulpzaam is bij het schatten van de leeftijd heeft de praktijk al bewezen. Naast de schatting voorkomt het ook dat men onterecht om een identiteitsbewijs vraagt en discussies met kopers voorkomt.

Wij leveren dan ook zogenaamde stand-alone leeftijdsschatting systemen welke via het stroomnet gevoed worden en alleen via een gekleurde LED weergeven of iemand jonger of ouder is dan de ingestelde leeftijdsgrens.

Deze systemen zijn derhalve standaard niet gekoppeld aan een “host” en communiceren ook geen data zoals de gezichtsscan of andere gevoelige gegevens.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over leeftijdsschatting systemen geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wij werken met een innovatief totaalconcept en leveren maatwerk oplossingen aan overheden en ondernemingen, die wettelijk verplicht zijn om de leeftijd van personen, tot 25 jaar, te controleren en vast te stellen.

Documentcontrole
Leeftijdscontrole
Registratie
Verificatie
Informatie

LEEFTIJDSCANNER.NL

+31 (0) 341 750 666
info @ leeftijdscanner.nl